Glass maleri 2013

Hjem

Mitt motiv er lyset og med lyset så mener jeg det levende rom . Lyset setter hele sanseapparatet i sving. Det fører med seg bevegelse,spenning,forandringer og assosiasjoner i tid og rom.

Mitt kunstneriske fundament bygger på utdannelse i tegning,form og farge,vev,søm og tekstilforming.En rekke kurs og virksomhet innen tegning,fysisk teater,afrikansk dans,psykodrama og kunst terapi .Jeg har mellomfag i Drama fra Statens høgskole i forming og 2års utdannelse fra Einar Granums kunstskole Jeg har undervist grupper i drama og holdt kurs i maskelaging, vært innom dukketeater og klovning,akrobatikk og mime.Senere år har jeg gått 3årig lærerutdannelse ved Rudolf Steinerhøgskolen og avsluttet  utdannelsen med ett år etterutdanning i billedkunst.

I mitt arbeid prøver jeg på best mulig måte å formidle det enkle og det livskraftige som er en kime i alle mennesker .Det sanne og naturlig gitte som lever i oss om vi bare kan stoppe opp å kjenne etter  .Det er viktig for meg å kommunisere med publikum slik at kunstopplevelsen blir tilnærmelig .Jeg forsøker å ta utgangspunkt i en direkte form sett utifra øyeblikket , dette gjennom mine bilder og glassportretter .